04 | บันทึกจาก “เครื่องปรุง” 15/01/12

ฟอนต์ Hand Drawn ตัวแรกของซูเปอร์สโตร์ที่ใช้วิธีเดินเส้นแบบฟอนต์ san serif แต่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของลายมือจากปลายปากกา Art line เริ่มต้นด้วยการกําหนดสัดส่วนลงบนกระดาษโดยจัดทําเป็นช่องสี่หลี่ยมเพื่อช่วยคุมไม่ให้ฟอนต์มีความกว้างหรือสูงที่หลุดกันจนเกินไป ต่อมาจึงเริ่มร่างแบบโดยเรานํากระดาษอัตราส่วนมาวางไว้ในส่วนล่างและนํากระดาษเปล่าไปวางทาบจากนั้นเปิดไฟของโต๊ะดราฟเพื่อแสดงให้เห็นช่องอัตราส่วน แล้วจึงลงมือร่างตัวอักษรให้ครบจากนั้นจึงนําตัวอักษรทั้งหมดไปแสกนเพื่อนําเข้าสู่การทําการจัดทําเป็นฟอนต์

หลังจากลงชุดตัวอักษรในโปรแกรมแล้ว เราทําการแก้รวมถึงลบจุดที่ไม่จําเป็นออกเพื่อทําให้ฟอนต์เรารวบรัดที่สุด แต่ยังคงไว้ซึ่งความไม่สมํ่าเสมอจนเกินไปรวมถึงการปล่อยจุดที่ไม่จําเป็นบางจุดให้หลงเหลืออยู่บ้าง เพื่อรักษาไว้ซึ่งอารมณ์ของ Hand Drawn และลักษณะค้างของหยดหมึกที่ได้จากปากกา (Ink drop) ฟอนต์เครื่องปรุงเป็นฟอนต์ลายมือซึ่งมีลักษณะ condense(ลักษณะอักษรที่มีความสูงผอมกว่าปกติ) พร้อมแล้วที่จะให้คุณ download ไปใช้ฟรีได้ที่นี่

  Superstore / ซูเปอร์สโตร์

  Email: info@superstorefont.com
  Mobile: 0868429770

   

   Name/ชื่อ-สกุล*

   Phone/โทรศัพท์*

   E-mail/อีเมล์*

   Message/ข้อความ

    Name/ชื่อ-สกุล*

    Address/ที่อยู่

    Phone/โทรศัพท์*

    E-mail/อีเมล์*

    Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

    Detail/รายละเอียดอื่นๆ

    **ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ