Anatomy/อนาโตมี่
(Thin/regular/bold) Italic

ลักษณะของธรรมชาติและเรขาคณิตจะไปด้วยกันได้ไหม? นั้นคือคําถามแรกที่ทําให้เกิดฟอนต์อนาโตมี่ เราทําชิ้นส่วนต่างๆขึ้นมาทั้งชิ้นส่วนที่เป็นเรขาคณิตซึ่งให้อารมณ์ความรู้สึกแบบอุตสาหกรรมรวมถึงชิ้นส่วนที่ดูเป็นธรรมชาติซึ่งให้อารมณ์แบบหัตถกรรมนํามาประกอบเข้าด้วยกันเป็นอักษรแต่ละตัว เราทดลองจากชิ้นส่วนและกรอบที่เราสร้างขึ้นไว้โดยแบบร่างที่ถูกพัฒนาและประกอบใหม่ด้วยกันในหลายขั้นตอนนั้นทําให้อนาโตมี่เป็นอีกหนึ่งฟอนต์ที่มีผลลัพท์ที่แปลกใหม่และน่าสนใจ มาพร้อมสามนํ้าหนักและตัวเอียงในทุกนํ้าหนักพร้อมให้คุณใช้งาน

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

Name/ชื่อ-สกุล*

Phone/โทรศัพท์*

E-mail/อีเมล์*

Message/ข้อความ

Name/ชื่อ-สกุล*

Address/ที่อยู่

Phone/โทรศัพท์*

E-mail/อีเมล์*

Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

Detail/รายละเอียดอื่นๆ

**ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ