Croissant/ครัวซองต์
(regular,italic)

เส้นหนาบางที่ตัดกันอย่างชัดเจนภายใต้โครงสร้างแนวเรขาคณิตแนวกว้างกับเส้นโค้งอันอ่อนช้อยที่เรียงร้อยส่วนต่างๆของตัวอักษรเข้าด้วยกัน ทําให้ฟอนต์ครัวซองเป็นเหมือนส่วนผสมวิศวกรรมและแฟชั่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่โดดเด่นและแตกจากจากฟอนต์อื่นๆของเราอย่างชัดเจนมาพร้อมตัว regular และ italic ให้คุณเลือกใช้

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

Name/ชื่อ-สกุล*

Phone/โทรศัพท์*

E-mail/อีเมล์*

Message/ข้อความ

Name/ชื่อ-สกุล*

Address/ที่อยู่

Phone/โทรศัพท์*

E-mail/อีเมล์*

Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

Detail/รายละเอียดอื่นๆ

**ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ