She He Us Me/ เธอ เขา เรา ผม
(Typeface Design)

สืบเนื่องจากงานออกแบบปกหนังสือ ” เธอ เขา เรา ผม ” ของคุณโตมร ศุขปรีชา ทางสํานักพิมพ์แซลมอลบุ๊คส์ ยังได้ไว้วางใจให้เราออกแบบชุดอักษรในหัวเรื่องต่างๆจํานวน 32 หัวเรื่อง ซึ่งแนวคิดเน้นหนักที่ความเป็นเลขาคณิตโดยมีลักษณะเป็น Mono Line รวมถึงได้มีการเพิ่มเส้น, ลูกเล่นต่างๆ,การเดินเส้นอักษรคนละทิศทาง ทําให้ลักษณะออกมาดูชวนหัว น่าขบคิดเข้ากับรูปแบบของหนังสือได้อย่างลงตัว

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

Name/ชื่อ-สกุล*

Phone/โทรศัพท์*

E-mail/อีเมล์*

Message/ข้อความ

Name/ชื่อ-สกุล*

Address/ที่อยู่

Phone/โทรศัพท์*

E-mail/อีเมล์*

Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

Detail/รายละเอียดอื่นๆ

**ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ