“Type Maker” จากรายการมองเรามองโลก 27/06/14

พูดถึงจุดเริ่มต้นให้มาสนใจในงานออกแบบตัวอักษร รวมถึงมุมมองต่อเรื่องของตัวอักษร และสิ่งที่เราทําอยู่ โดยรายการ “มองเรามองโลก” ทางเนชั่นแชนแนล

Ballet/บัลเลต์ (New) 21/04/14

Ballet/บัลเลต์
(light/regular)+Italic

บัลเลต์เป็นฟอนต์ที่มีโครงสร้างตัวอักษรร่วมสมัยแต่ผสมผสานไปด้วย
เอกลักษณ์ความพริ้วไหวทั้งส่วนหัวและปลายของตัวอักษร เส้นหนาบาง
ต่างๆในตัวอักษรทําให้บัลเลต์เป็นฟอนต์ที่ให้ความรู้สึกแตกต่าง
จากฟอนต์ตัวอื่นของเราอย่างชัดเจน บัลเลต์มาพร้อม 2 นํ้าหนัก
และตัวเอียงให้คุณเลือกใช้สําหรับทุกการใช้งาน

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

  Name/ชื่อ-สกุล*

  Phone/โทรศัพท์*

  E-mail/อีเมล์*

  Message/ข้อความ

   Name/ชื่อ-สกุล*

   Address/ที่อยู่

   Phone/โทรศัพท์*

   E-mail/อีเมล์*

   Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

   Detail/รายละเอียดอื่นๆ

   **ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ