01 | เกี่ยวกับซูเปอร์สโตร์ 14/01/12

เนื่องจากความรักในงานออกแบบตัวอักษร จึงทําให้เราตัดสินใจก่อตั้งซูเปอร์สโตร์ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่จะมีแหล่งรวบรวมผลงานการออกแบบตัวอักษร รวมถึงได้เปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกหรือองค์กรที่สนใจสามารถ เป็นเจ้าของหรือติดต่อจัดทําฟอนต์เฉพาะขึ้นมาเป็นของตัวเอง ซูเปอร์สโตร์มุ่งหวังที่จะพัฒนาฟอนต์ต่อไปเรื่อยๆเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

จากนักออกแบบกราฟิกผันตัวมาเป็นนักออกแบบตัวอักษร เราเริ่มต้นด้วยการศึกษาการทําตัวอักษรด้วยการลองผิดลองถูก หากเปรียบเทียบกับการทําอาหาร จานแรกๆอาจจะมีไหม้บ้าง เค็มไป หวานไป เราค่อยๆจดบันทึกเพื่อหาความลงตัวเพื่อให้จานต่อๆมาของเรากลมกล่อมมากขึ้น “Homemade” น่าจะเป็นคําจํากัดความที่ใกล้เคียงกับลักษณะในการทํางานและรูปแบบของเรา การใช้บ้านเป็นสถานที่ผลิตงาน รักในงานที่ทํา ใส่ใจการเลือกวัตถุดิบและการผลิต รสชาตเฉพาะตัว ค่อยๆทําโดยไม่เร่งรัดการผลิตเพื่อได้มาซึ่งฟอนต์จํานวนมาก

งานของเราถูกสร้างขึ้นในสตูดิโอที่อยู่ภายในห้องนอนส่วนตัวเล็กๆ คอมพิวเตอร์แมคอินทอช 1 เครื่อง ที่ต่อจอออกมาเพื่อขยายรายละเอียดของตัวอักษร กองอุปกรณ์เครื่องเขียนนานาชนิด โต๊ะดร๊าฟที่ทําขึ้นมาเองสําหรับร่างแบบอักษร ชั้นสําหรับเก็บแบบร่างตัวอักษรต่างๆ ล้อมรอบด้วยของสะสม หนังสือออกแบบ ตัวขูดอักษรสมัยก่อน ตุ๊กตุ่นไอ้มดแดงล้วนเป็นแรงบรรดาลใจให้กับเราในการงานให้กับเรา

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ เวป F0nt ที่ให้ทั้งโอกาสและพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงาน คุณวริตจาก Typomancer ที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการออกแบบตัวอักษรให้ตลอด รวมถึงพี่ๆน้องๆชาวคัดสรรดีมาก และ Katadrat ที่ช่วยแชร์ความรู้รวมถึงมิตรภาพผ่านกิจกรรมดีดี //รายละเอียดเพิ่มเติมกับบันทึกแบบร่างที่นี่//

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

  Name/ชื่อ-สกุล*

  Phone/โทรศัพท์*

  E-mail/อีเมล์*

  Message/ข้อความ

   Name/ชื่อ-สกุล*

   Address/ที่อยู่

   Phone/โทรศัพท์*

   E-mail/อีเมล์*

   Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

   Detail/รายละเอียดอื่นๆ

   **ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ