She He Us Me/ เธอ เขา เรา ผม 28/02/12

She He Us Me/ เธอ เขา เรา ผม
(Typeface Design)

สืบเนื่องจากงานออกแบบปกหนังสือ ” เธอ เขา เรา ผม ” ของคุณโตมร ศุขปรีชา ทางสํานักพิมพ์แซลมอลบุ๊คส์ ยังได้ไว้วางใจให้เราออกแบบชุดอักษรในหัวเรื่องต่างๆจํานวน 32 หัวเรื่อง ซึ่งแนวคิดเน้นหนักที่ความเป็นเลขาคณิตโดยมีลักษณะเป็น Mono Line รวมถึงได้มีการเพิ่มเส้น, ลูกเล่นต่างๆ,การเดินเส้นอักษรคนละทิศทาง ทําให้ลักษณะออกมาดูชวนหัว น่าขบคิดเข้ากับรูปแบบของหนังสือได้อย่างลงตัว

Zaan/แซน 14/01/12

Zaan/แซน
(light/regular)

ฟอนต์ San Serif ที่ทาง Izeen ไว้วางใจให้เราพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ของคนยุคใหม่ โดpทาง Izeen ได้เข้ามาร่วมวิเคราะห์และกําหนดขอบเขตต่างๆ เพื่อให้แบบอักษรเป็นไปถามวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ โดยพัฒนาครบชุดสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและละติน

Blackdonut/แบล็คโดนัท 14/01/12

Blackdonut/แบล็คโดนัท
(bold)

แบล็คโดนัทเป็นฟอนต์ที่ถูกสร้างจากแนวคิดของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ความหนาและความเอียงของตัวอักษรบ่งบอกถึงธุรกิจยาง ความเร็ว แต่ยังแฝงไปด้วยความเป็นมิตรกับทุกคนที่มองเห็น หมายเหตุ แบล็คโดนัทชุดนี้เป็นชุดแรกโดยชุดที่สองนั้นจะถูกพัฒนาออกมาโดยบริษัท conscious

Unilamp/ยูนิแลมป์ 14/01/12

Unilamp/ยูนิแลมป์
(light/regular/italic)

ฟอนต์ที่เราจัดทําให้องค์กรยูนิแลมป์ โดยทางยูนิแลมป์ได้ให้โจทย์ในเรื่องของความเรียบง่ายและความร่วมสมัย โดยแท้จริงแล้วเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายเนื่องจากฟอนต์ประเภทนี้มีมากในท้องตลาด ดังนั้นโจทย์ที่ตามมาจึงเป็นการทําให้อยู่ในโจทย์แรกแต่ยังแตกต่างจากคนอื่น เราทําการร่วมพัฒนาแนวคิดรวมถึงรูปลักษณ์ของตัวอักษรไปพร้อมๆกับลูกค้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและสวยงาม

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

  Name/ชื่อ-สกุล*

  Phone/โทรศัพท์*

  E-mail/อีเมล์*

  Message/ข้อความ

   Name/ชื่อ-สกุล*

   Address/ที่อยู่

   Phone/โทรศัพท์*

   E-mail/อีเมล์*

   Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

   Detail/รายละเอียดอื่นๆ

   **ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ