Oxygen/ออกซิเจน
(thin,light,regular,bold) italic

อากาศ คือแนวคิดหลักในการสร้างฟอนต์ “ออกซิเจน” ขึ้นมา ลักษณะการรวบรัดรายละเอียดและตัดส่วนที่ไม่สําคัญออกไป บวกกับการออกแบบอากาศภายในตัวอักษรเพื่อให้ความดูสึกเบาตาขณะอ่าน ถ้าคุณถามหาฟอนต์ซักหนึ่งฟอนต์ที่ดูสะอาดไม่เป็นรบกวนกับบริบทรอบข้างของงาน ออกซิเจนน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคุณ โดยมาพร้อมกับ 4 นํ้าหนัก ตัวเอียง เพื่อความหลากหลายในการใช้งาน

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

  Name/ชื่อ-สกุล*

  Phone/โทรศัพท์*

  E-mail/อีเมล์*

  Message/ข้อความ

   Name/ชื่อ-สกุล*

   Address/ที่อยู่

   Phone/โทรศัพท์*

   E-mail/อีเมล์*

   Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

   Detail/รายละเอียดอื่นๆ

   **ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ