Pesto/เพสโต้
(light/book/regular/bold) Italic

ในการผลิตเพสโต้เรานําลักษณะของ ink trap(ร่องดักนํ้าหมึก)มาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในออกแบบ โดยเน้นไปที่การดึงเอาลักษณะมาใช้ในเชิงความสวยงามมากกว่าเชิงฟังค์ชั่น เพสโต้มีลักษณะของปลายเปิดปิดตัวอักษรแบบมนที่ทําให้ฟอนต์ดู soft ลงเมื่อนํามาบวกกับโค้งที่เราดัดมาเป็นพิเศษรวมถึงลักษณะหางตัวอักษรตัดที่มุม 45 องศาที่โดดเด่น ทําให้เพสโต้ เป็นฟอนต์หนึ่งของเราที่กลมกล่อมที่สุด โดยพร้อมให้คุณเลือกใช้งานได้อย่างครบถ้วนด้วย 4 นํ้าหนักรวมตัวเอียงทั้งหมด 8 สไตล์

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

  Name/ชื่อ-สกุล*

  Phone/โทรศัพท์*

  E-mail/อีเมล์*

  Message/ข้อความ

   Name/ชื่อ-สกุล*

   Address/ที่อยู่

   Phone/โทรศัพท์*

   E-mail/อีเมล์*

   Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

   Detail/รายละเอียดอื่นๆ

   **ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ