Kilogram/กิโลกรัม
(light/book/regular/bold)+Italic

กิโลกรัมเป็นฟอนต์ San Serif ที่มีลักษณะของความ Condense (ตัวอักษรสูงแคบกว่าปกติ) ทําให้ประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน รวมถึงเราพยายามรวบรัดลายละเอียดทุกอย่างให้ชัดเจนและเรียบง่ายที่สุด เส้นตรงที่ประกอบกับมุมโค้งอย่างลงตัว รวมถึงเอกลักษณ์บริเวณมุมหยักและเฉียงต่างๆมาพร้อมให้คุณเลือกใช้งานได้อย่างครบถ้วนด้วย 4 นํ้าหนักรวมตัวเอียงทั้งหมด 8 สไตล์

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

Name/ชื่อ-สกุล*

Phone/โทรศัพท์*

E-mail/อีเมล์*

Message/ข้อความ

Name/ชื่อ-สกุล*

Address/ที่อยู่

Phone/โทรศัพท์*

E-mail/อีเมล์*

Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

Detail/รายละเอียดอื่นๆ

**ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ