Silapawattanatham/ศิลปวัฒนธรรม
(light/book/regular/bold)+Italic

หนึ่งในฟอนต์ที่จัดเจนด้วยอัตลักษณ์เฉพาะตัวลักษณะหัวกึ่งมนกึ่งเหลี่ยมบวกกับการเดินเส้นแบบร่วมสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของศิลปะ ความชดช้อย ละเมียดละไม โดดเด่นด้วยลักษณะหางที่หักมุมย้อนกลับไปด้านหน้าอาทิเช่น ฐ ญ ฎ ศิลปวัฒนธรรม บวกกับรายละเอียดเล็กๆน้อยที่เราขัดเกลามาพร้อมให้คุณเลือกใช้งานได้อย่างครบถ้วนด้วย 4 นํ้าหนักรวมตัวเอียงทั้งหมด 8 สไตล์

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

Name/ชื่อ-สกุล*

Phone/โทรศัพท์*

E-mail/อีเมล์*

Message/ข้อความ

Name/ชื่อ-สกุล*

Address/ที่อยู่

Phone/โทรศัพท์*

E-mail/อีเมล์*

Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

Detail/รายละเอียดอื่นๆ

**ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ