03 | ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็น “ซูเปอร์สโตร์” 15/01/12

จากฟอนต์ตัวแรกที่มีชื่อว่า “ซูเปอร์มาร์เก็ต” ซึ่งได้รับการสนับสนุนที่ดีตลอดมาจากทาง f0nt.com ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเราสะสมประสบการณ์ ทดลองผิดถูกจํานวนมาก เราจัดทําฟอนต์มาตลอดไม่ว่าจะส่วนตัวหรือเป็นในลักษณะการจ้างวานจากองค์กร จากนั้นจึงเกิดความคิดว่าน่าจะมีสถานที่เอาไว้รวบรวมผลงานและเผยแพร่ สําหรับผู้ที่ต้องการใช้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดซูเปอร์สโตร์ขึ้นมา “ซูเปอร์มาเก็ตกลายร่างเป็นซูเปอร์สโตร์” ในส่วนของเชิงสัญญะเรานําซูเปอร์มาเก็ตมาปัดฝุ่นเล่าใหม่เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้น เราปรับจุดที่ผิดพลาด ความไม่ลงตัวของโครงสร้าง สัดส่วนต่างๆที่ไม่กลมกล่อมรวมถึงการจัดช่องไฟ ทําให้มีคุณภาพและความชัดเจนในแนวทางมากยิ่งขึ้น

ขั้นแรกเรานําซูเปอร์มาร์เก็ตมากางเพื่อดูภาพรวม จากนั้นวงดูจุดเด่นและจุดด้อยเพื่อลบและปรับบางส่วนให้ชัดเจนมากขึ้น จากนั้นจึงเริมขึ้นโครงสร้างตัวอักษรหลักใหม่เช่น ก ข ค น ต ร พ ห ย อ ล ง เพื่อนําไปต่อยอดต่อในแนวทางเดียวกัน จะเห็นได้ถึงลักษณะโครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้น โค้งที่ลงตัวกว่าเดิม รวมถึง spacing ภายในตัวอักษรที่ดูสบายตากว่าเดิม อย่างเช่น ข.ไข่ จะเห็นได้ว่าลักษณะของข.ไข่ตัวเก่า(ซ้าย)มีโค้งบริเวณก่อนถึงหัวที่กินพื้นที่เข้ามาเยอะเกินไปทําให้ space และ ลักษณะของตัวอักษรค้านกับตัวอื่นในเซตอย่างเห็นได้ชัดเจน

ในแง่ของความกลมกลืน จะเห็นได้จากชุดคําต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมา อย่างในตัวอย่างจะพบว่าในประโยคบนลักษณะของล.ลิงโดยเฉพาะบริเวณโค้งด้านล่างมีความค้านกับตัวอื่นในเซตมาก หรือแม้กระทั้งความลงตัวในตัวอักษรนั้นๆเองอย่างก.ไก่ที่เราจะเห็นได้จากมุมที่เป็นหัวก.ไก่นั้นไม่รับกับด้านในที่ทําเป็นโค้ง ต่อมาในเรื่องของช่องไฟระหว่างตัวอักษรจะเห็นว่าในด้านบนนั้นมีความสมํ่าเสมอน้อยกว่าด้านล่างอย่างเห็นได้ชัด เกิดจากปัจจัยในการเซตและทดลองช่องไฟให้นิ่งและถี่ถ้วน

เพื่อความหลากหลายในการใช้งาน การเพิ่มนํ้าหนักรวมถึงสไตล์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จําเป็นอย่างยิ่ง เราจึงทําการเพิ่มนํ้าหนักให้ซูเปอร์สโตร์ให้หลากหลายโดยมีทั้งหมด 4 นํ้าหนักคือ light book regular bold ตามด้วยตัวเอียงในทุกนํ้าหนัก ทําให้มิติในการใช้งานของฟอนต์ตัวนี้ถูกขยายขึ้นจากซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างมาก

ซูเปอร์สโตร์บ่งบอกได้ถึงคุณภาพที่เพิ่มขึ้นมาจากจุดเริ่มของเรา ทุกอย่างถูกทําให้กลมกล่อมชัดเจน รวบรัด สะอาดเพื่อให้ได้ผลลัทธ์ที่ดีที่สุด สามารถเป็นเจ้าของซูเปอร์สโตร์ที่มาพร้อมกับ 4 นํ้าหนัก light/book/regular/blackรวมถึงตัวเอียง(Oblique) รวม 8 style ได้ทีนี่

  Superstore / ซูเปอร์สโตร์

  Email: info@superstorefont.com
  Mobile: 0868429770

   

   Name/ชื่อ-สกุล*

   Phone/โทรศัพท์*

   E-mail/อีเมล์*

   Message/ข้อความ

    Name/ชื่อ-สกุล*

    Address/ที่อยู่

    Phone/โทรศัพท์*

    E-mail/อีเมล์*

    Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

    Detail/รายละเอียดอื่นๆ

    **ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ