06 | จากสวนดอกไม้ถึง “วานิลลา” 4/03/12

จากเวทีการประกวดนักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่ (TFACE) เมื่อ 11 เม.ย. 2554 ฟอนต์ “สวนดอกไม้” ได้รับเลือกให้ชนะการประกวดและเป็นหนึ่งในสิบของรางวัลผลงานดีเด่น จากนั้น”สวนดอกไม้” ก็ได้ถูกพับเก็บไว้โดยไม่ได้นําไปพัฒนาให้ครบชุด อย่างไรก็ตามเมื่อเปิดซูเปอร์สโตร์ขึ้นมาเราตัดสินใจที่จะทําให้ “สวนดอกไม้” สมบูรณ์ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “วานิลลา”

เริ่มแรกเรานําแบบร่างทั้งหมดออกมาดูเพื่อตีโจทย์ใหม่อีกรอบให้ชัดเจนและรัดกุมกว่าเดิม สืบเนื่องจากเราต้องการดึงกลิ่นอายจาก Serif font มาอยู่ในรูปแบบของ San serif จึงต้องเริ่มวิเคราะห์ส่วนประกอบที่น่าสนใจเพื่อนํามาตัดทอนรวมทั้งต่อเติมให้ได้ความกลมกล่อมภายใต้โจทย์ที่ตั้งไว้ ลักษณะของมุมมนปลายเหลี่ยมบริเวณขาตัวอักษรที่เราได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้กลิ่นของฟอนต์ Serif สามารถคงอยู่ในรูปแบบของ San serif ได้อย่างไม่ขัดเขิน หัวของตัวอักษรถูกถอดความเป็น Serif ออกและสร้างใหม่ในลักษณะที่สอดคล้องกับมุมมนของขาตัวอักษรให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน จากส่วนประกอบที่ค่อนข้างเยอะและหลากหลายทําให้การผสมกันของชุดตัวอักษรค่อนข้างลงตัวได้อย่างไม่ง่ายนักนี่จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราใส่ใจค่อนข้างมากในฟอนต์ตัวนี้เพื่อให้รสชาติออกมาดีที่สุด ในเรื่องของช่องไฟระหว่างตัวอักษรก็ถูกนํามาพิจารณาและทําใหม่ภายใต้สรีระของตัวอักษรที่แตกต่างไปจากเดิมนอกจากนั้นเรายังพัฒนาชุดภาษาอังกฤษขึ้นมาเพื่อครอบคลุมทุกการใช้งาน โดยนําโจทย์เดียวกับที่เราสร้างตัวอักษรไทยมาตีความในลักษณะเดียวกัน จากนั้นจึงสร้างรูปลักษณ์ตัวอักษรที่สอดคล้องกันออกมา และเพื่อการใช้งานที่หลากหลายขึ้นเราตัดสินใจที่จะพัฒนานํ้าหนักเพิ่ม “วานิลลา” พัฒนาจากต้นแบบฟอนต์รางวัลอย่าง”สวนดอกไม้” ที่มีกลิ่นหอมหวานและเปี่ียมด้วยเสน่งห์ มาพร้อมกับ 3 นํ้าหนัก ตัวเอียงในทุกนํ้าหนัก พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ

  Superstore / ซูเปอร์สโตร์

  Email: info@superstorefont.com
  Mobile: 0868429770

   

   Name/ชื่อ-สกุล*

   Phone/โทรศัพท์*

   E-mail/อีเมล์*

   Message/ข้อความ

    Name/ชื่อ-สกุล*

    Address/ที่อยู่

    Phone/โทรศัพท์*

    E-mail/อีเมล์*

    Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

    Detail/รายละเอียดอื่นๆ

    **ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ