Arunsawad/อรุณสวัสดิ์
(regular)+Italic

ฟอนต์ที่เกิดจากส่วนผสมของกาลเวลาที่ต่างกัน ด้วยการเดินเส้นตวัดแบบตัวกึ่ง script
สมัยใหม่รวมกับลักษณะปลายแหลมซึ่งเป็นลักษณะของตัวอักษรไทยโบราณทําให้เกิด
ผลลัพธ์ที่โดดเด่นและแตกต่าง มีความเป็นมิตรอ่อนหวานแต่หนักแน่นในเวลาเดียวกัน
อรุณสวัสดิ์จึงเป็นอีกหนึ่งฟอนต์ที่มีความแปลกใหม่และกลมกล่อมเป็นอย่างมาก โดย
มาพร้อมกับ 1 นํ้าหนักและตัวเอียง (ขอขอบคุณทางคัดสรรดีมากไว้ ณ ที่นี่สําหรับ
โครงการ”กะทัดรัด” ที่ได้มีส่วนช่วยในการขัดเกลาตัวอักษรนี้ขึ้นมา)

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

  Name/ชื่อ-สกุล*

  Phone/โทรศัพท์*

  E-mail/อีเมล์*

  Message/ข้อความ

   Name/ชื่อ-สกุล*

   Address/ที่อยู่

   Phone/โทรศัพท์*

   E-mail/อีเมล์*

   Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

   Detail/รายละเอียดอื่นๆ

   **ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ