Ballet/บัลเลต์ (New) 21/04/14

Ballet/บัลเลต์
(light/regular)+Italic

บัลเลต์เป็นฟอนต์ที่มีโครงสร้างตัวอักษรร่วมสมัยแต่ผสมผสานไปด้วย
เอกลักษณ์ความพริ้วไหวทั้งส่วนหัวและปลายของตัวอักษร เส้นหนาบาง
ต่างๆในตัวอักษรทําให้บัลเลต์เป็นฟอนต์ที่ให้ความรู้สึกแตกต่าง
จากฟอนต์ตัวอื่นของเราอย่างชัดเจน บัลเลต์มาพร้อม 2 นํ้าหนัก
และตัวเอียงให้คุณเลือกใช้สําหรับทุกการใช้งาน

Edison/เอดิสัน 18/06/13

Edison/เอดิสัน
(light/regular/bold) Italic

อีกหนึ่งผลิตผลจากการทดลองผสมระหว่างโครงสร้างตัวอักษรร่วมสมัยกลิ่นอาย
อุตสาหกรรมบวกกับลักษณะหัวมน ทําให้เอดิสันเป็นฟอนต์ที่มีความเป็นมิตรแต่ยังคงไว้
ซึ่งโครงสร้างที่แข็งแรงซึ่งแตกต่างจากลักษณะของฟอนต์หัวมนทั่วไปเอดิสันมาพร้อม
3 นํ้าหนักเพื่อคลอบคลุมทุกการใช้งาน

Croissant/ครัวซองต์ 14/01/13

Croissant/ครัวซองต์
(regular,italic)

เส้นหนาบางที่ตัดกันอย่างชัดเจนภายใต้โครงสร้างแนวเรขาคณิตแนวกว้างกับเส้นโค้งอันอ่อนช้อยที่เรียงร้อยส่วนต่างๆของตัวอักษรเข้าด้วยกัน ทําให้ฟอนต์ครัวซองเป็นเหมือนส่วนผสมวิศวกรรมและแฟชั่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่โดดเด่นและแตกจากจากฟอนต์อื่นๆของเราอย่างชัดเจนมาพร้อมตัว regular และ italic ให้คุณเลือกใช้

Oxygen/ออกซิเจน 16/10/12

Oxygen/ออกซิเจน
(thin,light,regular,bold) italic

อากาศ คือแนวคิดหลักในการสร้างฟอนต์ “ออกซิเจน” ขึ้นมา ลักษณะการรวบรัดรายละเอียดและตัดส่วนที่ไม่สําคัญออกไป บวกกับการออกแบบอากาศภายในตัวอักษรเพื่อให้ความดูสึกเบาตาขณะอ่าน ถ้าคุณถามหาฟอนต์ซักหนึ่งฟอนต์ที่ดูสะอาดไม่เป็นรบกวนกับบริบทรอบข้างของงาน ออกซิเจนน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคุณ โดยมาพร้อมกับ 4 นํ้าหนัก ตัวเอียง เพื่อความหลากหลายในการใช้งาน

London/ลอนดอน 29/08/12

London/ลอนดอน
(regular)+Italic

คิดถึงกลิ่นอายบรรยากาศเก่าๆใช่ไหม? “ลอนดอน” ฟอนต์จากสิ่งพิมพ์ยุค 60 ที่เรานําตัวอักษรออกมาแกะแบบ และพัฒนา เป็นอีกหนึ่งฟอนต์ซึ่งจะทําให้บรรยายกาศเก่าๆ ที่เราลืมไปแล้วกลับมาโลดแล่นในงานอีกครั้ง ลักษณะของการเขียนเส้นขอบตัวอักษรด้วยมือซึ่งหาได้ยากในยุคที่อุดมไปด้วยลายเส้นคอมพิวเตอร์ ทําให้ “ลอนดอน” เป็นอีกหนึ่ง
ฟอนต์ที่ควรค่าแก่การสะสมอย่างแน่นอน

Superstore / ซูเปอร์สโตร์

Email: info@superstorefont.com
Mobile: 0868429770

 

  Name/ชื่อ-สกุล*

  Phone/โทรศัพท์*

  E-mail/อีเมล์*

  Message/ข้อความ

   Name/ชื่อ-สกุล*

   Address/ที่อยู่

   Phone/โทรศัพท์*

   E-mail/อีเมล์*

   Font/ฟอนต์ที่ต้องการสั่งซื้อ*

   Detail/รายละเอียดอื่นๆ

   **ทางเราจะจัดส่งราคาสินต้ารวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ติดต่อหลังจากที่ได้รับข้อมูลภายใน 1 วันทำการ